Å Lede Nedenfra: Statlige Lederes Rolle i Nettverksalderen

Nettgenerasjonens ledere er ikke ledere i vanlig forstand. Tvert imot, de muliggjør andres lederskap. Lederskap Nedenfra er et ledelsesperspektiv der påvirkning er viktigere enn kontroll. De som lykkes omfavner et knippe anti-trender: Ki (energisk autoritet), Gemeinschaft (organisk autoritet), og Nettverk (teknologisk autoritet). Lederskap Nedenfra er et perspektiv på livet der du trenger ikke kontor, tittel, penger, ansatte. Du kan og bør ta ledelsen når det trengs selv om du ikke er satt til å lede.

%d bloggers like this: